Wordpress

Jak načíst obsah stránky do jiné stránky

Kdy se taková věc může hodit?
Použil jsem to jednou pro možnost zobrazovat více záznamů v jednom ve struktuře “Accordion”. Výhodou je, že každá část se může editovat odděleně.

Možností použití by se asi našlo více.

Do functions.php vložíme funkci:

Načíst obsah stránky (příspěvku) do jiné stránky
//toto stačí vložit do functions.php

function get_post_page_content( $atts ) {
    extract( shortcode_atts( array(
      'id' => null,
      'title' => false,
    ), $atts ) );
$the_query = new WP_Query( 'page_id='.$id );
while ( $the_query->have_posts() ) {
$the_query->the_post();
if($title == true){
  the_title('<h2>', '</h2>');
}
the_content();
}
wp_reset_postdata();
}
add_shortcode( 'my_content', 'get_post_page_content' );

Do stránky, kde chceme mít obsah jiných stránek nebo příspěvků vložíme shortcode:

[my_content id=196 /]
[my_content id=200 title=true /]
popřípadě
<?php echo do_shortcode('[my_content id=50 title=true /]'); ?>

Nechceme-li zobrazit hlavičku, vynécháme v shortcode část “title”. Chceme-li hlavičku jiné velikosti, upravíme Funkci.